Let’s travel together.
مرور برچسب

افزایش قیمت پروازهای خارجی

سفر داخلی یا سفر خارجی، کدام بصرفه تر است؟

امیر پویان رفیعی شاد با به چالش کشیده شدن قیمت پروازهای داخلی از سوی سازمان تعزیرات گفت: بررسی ها نشان می دهند حجم سفرهای هوایی توریستی کاهش یافته و سفرهای هوایی بیشتر جنبه غیرتوریستی، تجاری و کاری…
ادامه مطلب ...